Публикации

9.12.2010 г.

Участие на неправителствените организации в процесите на вземане на решения

Обществени консултации

Анализът е изготвен от Българския център за нестопанско право. Акцентът в него е поставен върху различните механизми за консултиране на държавата с НПО, както и на институционализираното включване на НПО в процесите на вземане на решения чрез участието в състава на различни видове органи с консултативни или управленски функции. Проследяват се също механизмите за излъчване на представителство на НПО в разлчини органи, както и критериите, на които организациите трябва да отговарят, за да се включат със свои представители в съответните органи.