5.6.2013 г.

Годишни доклади за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България

Стратегическо планиране

Докладите се одобряват от Министерския съвет на основание чл. 23 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2018 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 232 от 25 април 2019 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2017 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 325 от 21 май 2018 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2016 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 212 от 21 април 2017 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2015 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 238 от 4 април 2016 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2014 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 209 от 27 март 2015 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2013 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 167 от 27 март 2014 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2012 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 330 от 23 май 2013 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2011 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 218 от 22 март 2012 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2010 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 174 от 24 март 2011 г.

Годишният доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили на Република България през 2009 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 159 от 26 март 2010 г.