19.12.2013 г.

"Обичате ли да се редите на опашки?" - Видеоклип за комплексното административно обслужване

Административно обслужване

Видеоклипът е създаден в рамките на проект „Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса”, осъществен с безвъзмездната финансова подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.