4.3.2014 г.

Пакети за намаляване на регулаторната тежест, приети през 2013 и 2014 г.

По-добро регулиране

Трите пакета предвиждат да бъдат изпълнени общо 138 мерки за намаляване на регулаторната тежест.

Първият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение на Министерския съвет № 484 от 15 август 2013 г.

Вторият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение на Министерския съвет № 635 от 22 октомври 2013 г.

Третият пакет от мерки за намаляване на регулаторната тежест е приет с Решение на Министерския съвет № 90 от 17 февруари 2014 г.

Пакетът от мерки за подобряване на средата за развитие на бизнес в България с оглед на показателите на България в доклада „Правене на бизнес“ на Световната банка е приет с Решение на Министерския съвет № 375 от 05 юни 2014 г.

Всички реализирани мерки за намалване на административната тежест, включително от инициативи извън трите пакета може да откриете тук.