Публикации

26.8.2015 г.

Изследвания на Института по публична администрация

Добро управление

По проект С13-22-1/16.04.2014 г. “Изграждане на капацитет на ИПА за изследвания, обучение и приложение на иновативни европейски практики в доброто управление” се изработиха пет изследвания, които представят резултати от проучвания и анализи на ключови области, свързани с модернизирането на администрацията:

Отворени данни и прозрачно управление

Административно обслужване на населението в България

Ефективност на новата система на заплащане и оценка на изпълнението

Европейски практики в доброто управление и административната дейност

Системи за управление на качеството в държавната администрация