Публикации

9.12.2012 г.

Резултати от проект "Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”

Административна реформа

В изпълнение на проект “Усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация”, финансиран по Оперативна програма "Административен капацитет" в периода 2010 -2011 г. беше изготвен Аналитичен доклад за прилагането на системата за оценка на изпълнението, Доклад за разработването на варианти на модел за усъвършенстване на системата за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация и Доклад за въвеждане на усъвършенстваната система за оценка на изпълнението на служителите в държавната администрация на централно, областно и общинско ниво.