10.6.2014 г.

Национални доклади за състоянието и опазването на околната среда

Стратегическо планиране

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2016 г. е одобрен от Министерския съвет с Протокол № 27.5 от 11 юли 2018 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2015 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение №....... от ...........

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2013 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение №....... от ...........

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2012 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение №....... от ...........

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2011 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 16 от 24 април 2013 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2010 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 23 от 13 юни 2012 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2009 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение №....... от ...........

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2008 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение №....... от ...........

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2007 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 913 от 27 ноември 2009 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2006 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 497 от 1 август 2008 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2005 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 463 от 9 юли 2007 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 2003 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 232 от 5 април 2005 г.

Националният доклад за състоянието и опазването на околната среда за 1998 г. е одобрен от Министерския съвет с Решение № 222 от 26 април 2000 г.