16.4.2020 г.

Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация

Административна реформа

Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия  (Structural Reform Support Service, SRSS) финансира проект „Преглед на съответствието на текущия модел за организация на централната администрация“, с бенефициент Администрацията на Министерския съвет.
 
Европейската комисия, чрез Службата за подкрепа на структурните реформи възложи на Агенция "Стратегма", чрез договор номер: SRSS/C2019/030,  провеждането на преглед на съответствието с текущия модел на централната администрация в България.
 
Настоящият доклад представя резултатите от изпълнението на възложената задача, както и идентифицираните възможности за по-последователна разпределение на функциите в рамките на централната администрация с оглед на по-добра координация, ясна субординация и отчетност, както и за по-ефективно управление на системата като цяло.