Публикации

20.7.2021 г.

Прилагане на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво в България

Оценка на въздействието

Настоящият анализ има за цел да проучи доколко органите на местно самоуправление и местна администрация спазват изискванията по Закона за нормативните актове за извършване на предварителна оценка на въздействието и провеждане на обществени консултации при изработването на проекти на нормативни актове с местно значение, както и за изготвянето на последваща оценка на въздействието на приетите от тях нормативни актове.
 
В анализа е направено проучване на прилагането на института на оценката на въздействието и обществените консултации на местно ниво сред 16 общини, от които 5 малки, 5 средни, 5 големи общини, както и Столична община, подбрани по брой население, както и по други критерии, които могат да бъдат открити в доклада.
 
Документът е публикуван през от Института по публична администрация, а авторът му е Деляна Досева, докторант по социология на правото в Института за държавата и правото при БАН и част от екипа на Центъра за оценка на въздействието на законодателството.