Публикации

8.6.2022 г.

Доклади на ОИСР по проект „Напредване на реформата в публичната администрация“

България в ОИСР

Администрацията на Министерския съвет е бенефициент по проект „Напредване на реформата в публичната администрация“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия. Изпълнител по проекта е Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). Една от целите, залегнала в проекта, е да се извърши анализ и да се идентифицират препоръки за подобряване на политиката в 3 ключови сфери:
- стратегическо планиране и координация на политики - ролята на центъра на управление (Centre of Government) в тези процеси
- регулаторна политика
- интегритет в държавната администрация
 
По всяка от темите е извършена съпоставка на установения модел в България, спрямо стандартите на ОИСР и добрите практики в други държави, проведени са редица срещи с ключовите заинтересовани страни и е събрана допълнителна информация, посредством разработени от ОИСР въпросници. Изводите и препоръките от анализите са разписани детайлно в три доклада, по всяка една от ключовите сфери.