Публикации

9.12.2022 г.

Ежегодни цели на администрацията за 2023 г. – приложения

Стратегическо планиране

Формат за разработване на ежегодните цели на администрацията и указания за тяхното попълване – приложения №1 и №2, съгласно писмо на главния секретар на Министерския съвет с № 02.70-12/08.12.2022 г.