Публикации

14.12.2022 г.

Внедряване на приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“

По-добро регулиране

През 2018 г. Съветът за административната реформа одобри Каталог с приоритетни административни услуги от типа „Епизоди от живота“ и „Бизнес събития“.
 
Практическото внедряване се осъществи в рамките на два проекта с бенефициент Администрацията на Министерския съвет:
- По проект „Подкрепа за реформата в публичната администрация“, финансиран от Службата за подкрепа на структурни реформи на Европейската комисия с изпълнител ПрайсуотърхаусКупърс България ЕООД за практическо въвеждане на епизодите „Раждане на дете“, „Преместване в рамките на страната“, „Наемане на служител“, „Стартиране на бизнес“ и „Закриване на бизнес“. 
- По проект “Напредване на реформата в публичната администрация”, финансиран от Генерална дирекция „Подкрепа на структурните реформи“ на Европейската комисия с изпълнител Ърнст и Янг България за практическо въвеждане на епизодите „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на МПС“, „Покупка на моторно превозно средство“, „Встъпване в брак“, „Покупка и продажба на недвижим имот“, „Загуба на работно място“ и “Настъпване на смърт”.
 
Материали по проект „Подкрепа за реформата в публичната администрация“ за епизодите „Раждане на дете“, „Преместване в рамките на страната“, „Наемане на служител“, „Стартиране на бизнес“ и „Закриване на бизнес“:
 
- Анализ на работните процеси по предоставяне на свързаните с епизодите услуги в текущо състояние
Материалите можете да намерите тук.
 
- Индикативно бъдещо състояние на процесите по предоставяне на административни услуги в рамките на шестте епизода от живота 
Материалите можете да намерите тук.
 
- Предложения за нормативни промени за всеки един от епизодите, включващ предложения за изменения на кодекси, закони и подзаконови нормативни документи, заедно с мотиви, съответно доклад и частични оценки на въздействието
Материалите можете да намерите тук.
 
- Проект на План за действие за внедряване на епизодите
Материалите можете да намерите тук.
 
Материали по проект "Напредване на реформата в публичната администрация”, за епизодите „Придобиване и подмяна на свидетелство за управление на МПС“, „Покупка на моторно превозно средство“, „Встъпване в брак“, „Покупка и продажба на недвижим имот“, „Загуба на работно място“ и “Настъпване на смърт”:
 
- Анализ на работните процеси по предоставяне на свързаните с епизодите услуги в текущо състояние
Материалите можете да намерите тук.
 
- Индикативно бъдещо състояние на процесите по предоставяне на административни услуги в рамките на шестте епизода от живота 
Материалите можете да намерите тук.
 
- Предложения за нормативни промени за всеки един от епизодите, включващ предложения за изменения на кодекси, закони и подзаконови нормативни документи, заедно с мотиви, съответно доклад и частични оценки на въздействието
Материалите можете да намерите тук.
 
- Проект на План за действие за внедряване на епизодите
Материалите можете да намерите тук.