Публикации

23.2.2023 г.

Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)

Оценка на въздействието

В мониторинговите доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО) се включват и елементи от регулаторната политика като качественото законодателство, провеждането на обществени консултации и др.