Публикации

5.3.2024 г.

Годишни планове за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в ЕС

България в ЕС

В настоящата публикация са публикувани годишните планове за действие с мерките, произтичащи от членството на Република България в Европейския съюз след 2016 г. в контекста на създадената през същата година нова система на планиране на нормативните актове на Министерския съвет, установена с промените в Закона за нормативните актове през 2016 г.

Основният инструмент за планиране на нормотворческата дейност на Министерския съвет са приеманите от него законодателна и оперативна програма.

Годишните планове се приемат на основание разпоредби от Постановление № 85 на Министерския съвет от 17 април 2007 г. за координация по въпросите на Европейския съюз.