Публикации

3.8.2023 г.

Европейски механизъм за върховенството на закона

България в ЕС

 

Европейският механизъм за върховенството на закона осигурява процес на  диалог относно принципите на върховенството на закона между Европейската Комисията, Съвета на ЕС и Европейския парламент съвместно с държавите от Европейския съюз, включително с техните правителства, гражданското общество и други заинтересовани страни. 

Докладите относно върховенството на закона са основа на този процес. Целта на Европейския механизъм за върховенството на закона е да стимулира междуинституционалното сътрудничество и да насърчава всички институции на ЕС да допринасят в съответствие със своите роли. 

Докладите се изготвят ежегодно като част от Механизма и служат за основа на дискусиите в Европейския съюз. 

 

Свързана публикация:

Мониторингови доклади за България на Групата държави срещу корупцията (ГРЕКО)