Публикации

25.9.2023 г.

Всеки може да заяви и да получи онлайн електронно свидетелство за съдимост за 3 дни срещу 3 лева

Добро управление

 

Всеки български гражданин вече може да заяви и да получи онлайн електронно свидетелство за съдимост срещу 3 лева и издаване до 3 дни. Това става възможно чрез Централизираната автоматизирана информационна система „Съдебен статус“, реализирана от Министерството на правосъдието.

Чрез системата за първи път у нас се изгражда централна база данни на регистрите за съдимост, обхващаща всички районни съдилища, Централното бюро за съдимост при Министерството на правосъдието и базата данни за статуса на осъдени в чужбина български граждани. Предоставена е възможност за гражданите да подадат заявление за издаване на свидетелство, без ограничение на тяхното месторождение или местожителство, което води до съществено ограничаване на административната тежест.

Обхватът на електронното свидетелство за съдимост е разширен, важи както за граждани със статус „неосъждан“, така и за онези със статус „осъждан“, амнистирани или реабилитирани. Разширени са и възможностите за автентикация – чрез квалифициран електронен подпис, с персонален код (ПИК) на НАП и НОИ, както и с облачен/мобилен електронен подпис.

Електронните адреси, чрез които потребителите могат да използват системата, са:

Електронно свидетелство за съдимост (публичен портал): https://crr.mjs.bg/

Електронно служебно свидетелство за съдимост (служебен достъп):  https://crr-external.mjs.bg/

Електронен адрес за достъп до системата от потребителите на бюрата за съдимост: https://crr-internal.mjs.bg/pages/home

Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ е изградена със средства по Оперативна програма „Добро управление“.