Публикации

3.11.2023 г.

Подготовка, издаване и прилагане на нормативните актове

Оценка на въздействието

 

Тази публикация съдържа:

1. Закон за нормативните актове;

2. Указ № 883 от 24.04.1974 г. за прилагане на Закона за нормативните актове;

3. Наредба за обхвата и методологията за извършване на оценка на въздействието