Публикации

1.12.2023 г.

Ежегодни цели на администрацията за 2024 г. и отчет на ежегодните цели за 2023 г.“

Стратегическо планиране

 

В изпълнение на разпоредбите на Закона за администрацията всяка година органите на изпълнителната власт са задължени да поставят ежегодни цели за дейността на ръководената от тях администрация и да отчитат тяхното изпълнение.

При разработване на ежегодните цели на администрацията за 2024 г. и на отчет на ежегодните цели за 2023 г. се попълва зададения формат, приложение: 1 брой файл, съдържащ Приложения №1, №2 и №3, съгласно писмо на главния секретар на Министерския съвет с № 02.70-74/01.12.2023 г.