Публикации

22.12.2023 г.

Доклади по проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“

По-добро регулиране

 

Главната цел на проект „Добро законодателство за по-добра регулаторна и бизнес среда“ е чрез граждански мониторинг да се допринесе за повишаване на качеството на законодателството, по-добра регулаторна и бизнес среда, допринасящи за открито и от-говорно управление в полза на обществото.

Публикувани са два доклада, които допринасят за изпълнението на Етап 1 на проекта, а именно анализ на разпоредбите на приложимите нормативни източници в т.ч. Конституцията, Закона за нормативните актове, Правилник за работата на Народното събрание, и др. Целта е извеждане на законно определените принципи и ценности за провеждане на добър законодателен процес. 

 

Лин към публикацията на Центъра за миграция и интеграция: https://cii.gateway.bg/index.php/bg/node/189