Публикации

19.4.2024 г.

Конкурс за добри практики при изпълнението на целите на ООН за устойчиво развитие

Стратегическо планиране

 

СТАРТИРА КОНКУРСЪТ ЗА ДОБРИ ПРАКТИКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА ООН ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ

 

Практиките - победители ще бъдат включени във Втория национален доброволен преглед на България, който ще бъде представен през 2025 г. на Политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие.

 

Дирекция „Стратегическо планиране“ в администрацията на Министерския съвет обявява конкурс за добри практики при изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР). Той е част от процеса по подготовката на Втория национален доброволен преглед на изпълнението на ЦУР в България, който страната ни ще представи на Политическия форум на високо равнище за устойчиво развитие, който ООН ще се проведе през месец юли 2025 г.

ЦУР са набор от 17 глобални цели, приети от ООН през 2015 г. като част от Дневния ред на ООН за устойчиво развитие до 2030 г. „Да преобразим нашия свят“. Целите са всеобщ призив за действие за премахване на бедността, опазване на планетата и осигуряване на просперитет за всички. Всяка от тях има конкретни задачи с фокус върху преодоляване на социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, пред които е изправен светът. ЦУР осигуряват рамка за правителствата, бизнеса, гражданското общество и отделните хора да работят заедно за осигуряване на по-устойчиво и проспериращо бъдеще за всички.

Основна цел на Конкурса за добри практики е да открои онези от тях, които допринасят за постигането на целите чрез креативност, ефективност и потенциал за възпроизвеждане. Като добри практики при изпълнението на ЦУР ще бъдат разглеждани действия, политики, стратегии и подходи, които ефективно допринасят за тяхното постигане чрез насърчаване на социалното, икономическото и екологичното благосъстояние. Чрез конкретни резултати и позитивни примери за въздействие те ще представят положителния напредък на България.

Допустими за участие са добри практики, които са вече изпълнени или са в процес на изпълнение след 2020 г. на територията на страната, осъществявани от неправителствени организации, академични среди, изследователски и други институции, които са ангажирани с или имат принос за изпълнението на някоя от Целите на ООН за устойчиво развитие.

Кандидатстването се извършва чрез попълване и подаване на приложения формуляр.  Електронно попълненият формуляр следва да изпратите на електронен адрес: v.markova@government.bg в срок до 15 май 2024 г.

Оценката на предложенията ще се извърши от независима комисия, а отличените в конкурса добри практики, ще бъдат включени във Втория национален доброволен преглед на България.