Публикации

8.5.2024 г.

До 31 май 2024 г. се удължава крайният срок за участие в Конкурса за добри практики при изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие

Стратегическо планиране

 

Дирекция „Стратегическо планиране“ в администрацията на Министерския съвет удължава крайния срок за участие в Конкурсът за добри практики при изпълнението на Целите на ООН за устойчиво развитие до 31 май 2024 г.

Допустими за участие са добри практики, които са вече изпълнени или са в процес на изпълнение след 2020 г. на територията на страната, осъществявани от неправителствени организации, академични среди, изследователски и други институции, които са ангажирани с или имат принос за изпълнението на някоя от Целите на ООН за устойчиво развитие.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на приложения електронен формуляр, който следва да се изпрати в срок до 31 май 2024 г. на адрес: v.markova@government.bg

 

Към публикацията от 19.04.2024 г.