Публикации

28.5.2024 г.

Доклади за състоянието на администрацията

Стратегическо планиране

*Публикацията е обновена през месец юни 2023 г.

 

Докладите за състоянието на администрацията се изготвят на основание чл. 62, ал. 2 от Закона за администрацията.

 

Докладът за състоянието на администрацията за 2023 г. е приет с Решение № 353 на Министерския съвет от 23 май 2024 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2022 г. е приет с Решение № 341 на Министерския съвет от 04 май 2023 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2021 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 430 от 05 юли 2022 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2020 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 404 от 28 април 2021 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2019 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 326 от 14 май 2020 г.
Докладът за състоянието на администрацията за 2018 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 273 от 20 май 2019 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2017 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 337 от 21 май 2018 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2016 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 321 от 15 юни 2017 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2015 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 534 от 29 юни 2016 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2014 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 346 от 21 май 2015 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2013 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 415 от 23 юни 2014 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2012 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 389 от 04 юли 2013 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2011 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 502 от 25 юни 2012 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2010 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 547  от 21 юли 2011 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2009 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 578  от 6 август 2010 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2008 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 364 от 19 май 2009 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2007 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 560 от 29 август 2008 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2006 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 526 от 1 август 2007 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2005 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 486 от 30 юни 2006 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2004 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 548 от 15 юни 2005 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2003 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 455 от 28 май 2004 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2002 г. е приет с Решение на Министерския съвет № 222 от 10 април 2003 г.

Докладът за състоянието на администрацията за 2001 г. е приет с Протокол на Министерския съвет № 14.22 от 11 април 2002 г.

Докладът за състоянието и развитието на администрацията на централните органи на изпълнителната власт е приет с Протокол на Министерския съвет № 2.14 от 17 януари 2002 г. и се разглежда като част от Доклада за състоянието на администрацията за 2001 г..