Публикации

4.12.2020 г.

Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието

Оценка на въздействието

С Решение № 885 на Министерския съвет от 3 декември 2020 г. е одобрено Ръководство за извършване на последваща оценка на въздействието. То е официален методологически документ за изследване на резултатите от прилагането на нормативните актове - закони, кодекси, подзаконови нормативни актове на Министерския съвет. Целта му е да подпомага експертите от администрацията в хода на оценката и усъвършенстването на нормативните актове. Ръководството ще съдейства за повишаване на качеството на последващите оценки на въздействието, засилване на информираността и включването на заинтересованите страни в процесите на оценка на ефектите от приложението на нормативните актове.
 
** Преводът на английски език на Ръководството за извършване на последваща оценка на въздействието е извършен от Центъра за оценка на въздействието на законодателството по собствена инициатива и е публикуван на Портала за обществени консултации с негово съгласие.