29.8.2011 г.

Концепция за държавна политика в областта на правосъдието на детето

Концепции за законодателство

На заседанието си на 03 август 2011 г. Министерският съвет прие Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието за детето с цел изпълнението на ангажиментите, поети през последните двадесет години от държавата с присъединяването й към редица международни договори, и за да отговори на изискванията на международните организации, в които България членува, за съвременно и хуманно отношение към децата в конфликт със закона.

На заседанието си на 01 март 2013 г. Министерският съвет прие и Пътна карта за изпълнение на Концепцията.