1.3.2021 г.

Досие: Закон за административните нарушения и наказания

Концепции за законодателство

--------------------
Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (Обн., ДВ, бр. 77/2012 г.)
 
--------------------

Обществена консултация на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказание в периода 15.12.2012 г. - 07.1.2013 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Обн., ДВ, бр. 81/2015 г.)
 
--------------------

Обществена консултация на Проект на Кодекс за административните нарушения и наказания в периода 25.2.2013 г. - 11.3.2013 г.

 

--------------------

Решение № 69 от 5 февруари 2018 година (файл)

Обществена консултация "Обсъждане на реформа на административнонаказателното производство" в периода 11.6.2019 г. - 11.7.2019 г.

Обществена консултация на Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказание в периода 08.1.2020 г. -  07.2.2020 г.

Закон за изменение и допълнение на Закона за административните нарушения и наказания (Обн, ДВ, бр. 109/2020 г.)
 
--------------------