Публикации

24.2.2023 г.

Анализ на тема България по пътя на присъединяване към ОИСР: препоръки, предизвикателства и перспективи

България в ОИСР

Общата цел на анализа е да се потърси и намери отговор на въпроса дали и доколко България е готова за присъединяване към ОИСР.

 

Специфичните цели на анализа предвиждат:

- изследване на статута на организацията, нейното възникване, история, роля и значение в глобален план; правното качество, което България постепенно придобива в органите на ОИСР;

- установяване на степента на готовност и изследване на прогреса на България за изпълнение на препоръките за институционални и правни реформи на организацията;

- набелязване на основните предизвикателства и формулиране на препоръки за преодоляване на предизвикателствата в интеграционния процес на България.

 

Източник: Институт по публична администрация