Днес обществото решава


Полезни линкове

  • Законодателна и работна програма на ЕК (включително списък с предложения, които са обект на оценка на въздействието)http://ec.europa.eu/governance/impact/practice_en.htm

 

 

 

 

 

 

 

Съдържание