Днес обществото решава


Колко дълго да се провеждат консултации?

Колко време отнема подходящото консултиране? Необходимото време за консултиране ще зависи от сложността и чувствителността на предложението за политика. Ще са ви необходими от минимум (6 седмици) – за онлайн консултации – до няколко месеца за национални консултации по комплексни въпроси. Бихте могли да предвидите по възможност повече време, тъй като 30 работни дни е срок, който е под минимума, считан за добра практика в Европа. Във Великобритания се препоръчват минимум 12 седмици, а в Европейската комисия минимумът е 8 седмици.

 

Ако организациите поискат удължаване на срока с няколко дни, бихте могли да помислите за разрешаване на удължаването. Дори ако Ви притиска необходимостта да започнете анализа, ще имате други отговори, по които можете да започнете работа. Ако няколко основни заинтересовани страни са изразили загриженост дали ще могат да отговорят в определения срок, бихте могли да помислите за удължаване на срока за всички. Можете да публикувате уведомление за удължаването на срока на Портала за обществени консултации1.

 

1UK Guidelines for drafting a consultation document.

Съдържание