Днес обществото решава


1. Публикуване в Интернет

Минималното изискване за консултация е публикуване в продължение на 30 дни на Портала за обществени консултации. Това е минималният метод, използван от много европейски страни и от Европейската комисия, която ползва Интернет портала “Твоят глас в Европа”.1

 
Предимства:
   
 • Бърз – единствената необходима предварителна подготовка е изготвянето на консултационните материали.
   
 • Евтин за администрацията.
   
 • Изключително открит и достъпен. Открит достъп за цялата страна.
   
 • Може да се комбинира с ефикасни средства за комуникация. Например, възможността за коментари по електронен път намалява разходите и закъсненията и позволява на организираните групи да действат по-ефективно при формулирането на своите гледни точки и представянето им на правителството. Например, електронните пощенски кутии могат да предоставят възможност на заинтересованите страни да изпращат обратна информация и мнения на консултиращите органи по email или чрез формуляра за отговор на Интернет страницата.
   
 • Добър за съобщаване на подробна или техническа информация
   
 • Списъци за разпращане на съобщения по е-mail – могат да се използват за изпращането на консултационна информация на предварително определени групи от хора. Достъпът до информация за контакти може да се окаже труден, но ако консултиращият орган има постоянна връзка с група(и) от хора, то вероятно има и лесен достъп до списъци за контакти.
   
 • Добър начин за получаване на мнения по сложни въпроси от заинтересованите страни
   
 • Може да се адаптира към онлайн медиите
   
 • Има възможност за онлайн коментари или предоставяне на мнения и информация
   
 • Осигурява време за подготвяне на обмислени отговори2.
 

 
Недостатъци:
   
 • Ако няма универсален Интернет достъп, то тогава няма и универсален достъп до консултациите, а ако някои групи не са достатъчно организирани, те не следят редовно правителствените страници и не реагират бързо чрез събиране на информация и изготвяне на писмени коментари.
 • Не дава възможност за диалог. Консултацията приключва с представянето на коментарите от заинтересованите страни.
   
 • Може да доведе до прекалена официалност или използване на жаргон, тъй като цялата дискусия се води в официална писмена форма.
   
 • Някои групи вероятно не разполагат с необходимите ресурси за пълен анализ и отговор, следователно отговорите може да не са представителни.
   
 • Подготвянето на отговорите може да отнеме време. Може да бъде скъпо за заинтересованите групи, тъй като се изисква по-голяма подготовка за писмените отговори.
   
 •  Информацията трябва да бъде разработена и представена онлайн по различен начин, което изисква отделяне на повече внимание на яснотата и читаемостта. Тенденцията да се публикуват в Интернет страниците дълги документи с технически характер намалява качеството на консултациите.
   
 • Информационните технологии не са решение за всички аспекти на консултациите – представените отговори все пак трябва да се анализират офлайн. Тъй като е лесна за администрацията, публикацията в Интернет може да доведе до погрешни очаквания в заинтересованите страни за по-бърз анализ на предоставените отговори, мнения и информация, и на решенията, произтичащи от консултационния процес.
 

1http://ec.europa.eu/yourvoice/index_en.htm

2Ireland Department of the Taoiseach (2005), p. 29.

Съдържание