Днес обществото решава


Отворени дни/Пътуващо шоу/Изложения

Това са прояви, които дават възможност на потребителите или клиентите да се срещнат с дадена организация и нейните служители, да задават въпроси и да дават коментари или писмени мнения относно предложения. По-официалните прояви могат да бъдат структурирани с презентации и дискусионни групи. При по-неофициалните прояви организациите могат да включат свои информационни щандове в големи публични прояви.

 
Предимства:
   
 • Много достъпни, тъй като информацията е на мястото, където се намират предприятията и гражданите.
   
 • Дават възможност за поясняване и лесно съобщаване на информация на заинтересованите страни.
   
 • Дават известна възможност за диалог, отговор на въпроси и коментари.
 
Недостатъци:
   
 • Много несистемни и субективни дискусии.
   
 • Не може да се събира точна или емпирична информация.
   
 • Могат да бъдат скъпи от гледна точка на времето, отделяно от служителите за организирането им.
   
 • Трудно е да се оцени качеството на отговорите.

Съдържание