Днес обществото решава


Други Интернет инструменти

Интернет предлага възможности за по-силна ангажираност чрез онлайн форуми или чат сесии. Онлайн чат проявите позволяват на участниците да обменят мнения незабавно и така придобиват формата на дискусия (вместо публикуването във форуми със закъснение във времето). Чат проявите са полезни за подпомагане на консултациите, например чрез присъствието в дискусията на отговорния министър. Участието в дискусията би могло да се ограничи до предварително подбрани граждани с цел или да се структурира разговорът, или да се допринесе за по-интензивната дискусия между конкретни експерти. Този формат все пак би могъл да позволи на другите да следят дискусията.

 
Консултациите на база на други Интернет инструменти:
 • са бързи и евтини и много гъвкави;
   
 • могат да се използват за допълване на други форми на консултиране,
   
 • не могат да се използват за събиране на комплексна и техническа информация;
   
 • ограничава се участието.
 
Предимства:
   
 • Организират се много бързо и евтино.
   
 • Осигуряват възможност за диалог, за обмен на мнения и включване в по-задълбочена дискусия.
   
 • Могат да допълват други форми на консултации, като насърчават участието или като последващо действие за осигуряване на обратна връзка или задаване на допълнителни въпроси.
   
 
Недостатъци:
   
 • Много субективна дискусия. Не могат да се събират точни данни или емпирична информация.
   
 • Ограничени са по отношение на сложността и техническите въпроси, които могат да бъдат обсъждани.
   
 • Участието е силно ограничено и може да има тенденциозност, породена от доминиращи интереси. Някои заинтересовани страни може да нямат достъп до Интернет услуги.

Съдържание