Днес обществото решава


Публични дебати/Национални форуми

Това са срещи, които се организират за представителите на обществото, за да бъдат изслушани и изразени техните виждания по конкретен въпрос. Срещите се провеждат публично и обикновено всеки може да присъства. Те могат да се предхождат от предконсултационни срещи, за да се повиши максимално ефективното участие на групите, които обикновено биха били изключени.

 
Предимства:
   
 • Отличен метод за идентифициране на мнения.
   
 • Позволява на всеки да изрази своите виждания.
   
 • Прозрачен процес, който улеснява интереса на медиите към въпроса.
   
 • Може да се повтаря на много места толкова често, колкото е необходимо.
 
Недостатъци:
   
 • Присъствието не може да се предвиди.
   
 • Възможно е да бъдат доминирани или разрушени от конкретни интереси.
   
 • Възможно е хората да се притесняват да изразят публично вижданията си.
   
 • Качеството на срещите зависи от качеството на улесняването и подпомагането (facilitation).
   
 • Може да им липсва насоченост.
   
 • Подготовката на докладите може да отнема много време.

Съдържание