Днес обществото решава


Стъпка 5: Анализ на отговорите и интегриране на отговорите в ОВ

При изтичането на крайния срок за коментари приключвате консултацията и предприемате следващите стъпки в административния процес (например подготовка на Вашата институция за вземане на решение). За да се възползвате в пълна степен от получените коментари, за да сте сигурни, че разбирате въпроси като качество и представителност и да включите информацията в оценката на въздействието, следва да организирате Вашия подход за анализ на получените мнения и информация. Бихте могли да помислите за ангажирането на външни експерти, които да Ви помогнат при анализа на по-техническите аспекти на получените мнения и информация.

 

Анализът Ви ще включва: 1) организиране на отговорите, 2) оценка на тяхното качество, 3) оценка на представителността и 4) докладване на резултатите.

 
Трябва да организирате Вашия подход за анализ на получените мнения и информация.
Трябва да:
  1. организирате отговорите,
  2. оцените тяхното качество,
  3. оцените представителността и
  4. докладвате резултатите.

Съдържание