Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
29.3.2023 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

(ново) Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Национална здравна стратегия 2030

(ново) Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Националната стратегия за младежта (2021-2030)

(ново) Категория: Младежка политика
23.3.2023 г.

Националната програма за изпълнение на младежки дейности, финансирани със средства по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

(ново) Категория: Младежка политика
10.2.2023 г.

Национална карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Категория: Образование
3.2.2023 г.

Актуализирана Национална програма „Подкрепа на образователните медиатори и социалните работници”

Категория: Образование
3.2.2023 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
26.1.2023 г.

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОУПОТРЕБАТА С ДЕЦА (2023 – 2026 г.)

Категория: Социална политика и заетост
9.1.2023 г.

Средносрочната стратегия за инвестиране на средствата на Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система за периода 2023-2025 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
9.1.2023 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Категория: Наука и технологии
  ...