Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.11.2022 г.

План за развитие на ВС на РБ до 2026 г.

(ново) Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
23.11.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа - 2022-2024 г.

(ново) Категория: Социална политика и заетост
15.11.2022 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Категория: Социална политика и заетост
4.11.2022 г.

Стратегия за преход към кръгова икономика на Република България за периода 2022 – 2027 г.

Категория: Околна среда
4.11.2022 г.

Дългосрочна стратегия за смекчаване на изменението на климата до 2050 г. на Република България

Категория: Околна среда
4.11.2022 г.

Национална програма за развитие на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации в Република България за периода 2022 – 2026 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
4.11.2022 г.

Стратегия за превенция на престъпността (2021 – 2030 г.).

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
20.9.2022 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Категория: Транспорт
20.9.2022 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Категория: Здравеопазване
  ...