Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
20.9.2022 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национален план за развитие на комбинирания транспорт в Република България до 2030 г.

Категория: Транспорт
20.9.2022 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.

Категория: Енергетика
20.9.2022 г.

План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Категория: Транспорт
19.9.2022 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.

Категория: Образование
19.9.2022 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
19.9.2022 г.

Национални програми за развитие на образованието - 2022 г.

Категория: Образование
  ...