Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.11.2010 г.

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
19.10.2010 г.

Програма за подобряване на условията в местата за лишаване от свобода

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
16.6.2010 г.

Национален план за действие за пълното прилагане на разпоредбите на достиженията на правото от Шенген и за премахването на контрола по вътрешните граници

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
1.4.2010 г.

Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”

Категория: Социална политика и заетост
22.2.2010 г.

Концепция за водещи столични музеи

Категория: Култура
3.12.2009 г.

Интегрирана стратегия за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
13.11.2009 г.

Стратегически план за развитие на културния туризъм

Категория: Туризъм
25.9.2009 г.

Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море

Категория: Околна среда
24.9.2009 г.

Програма за осигуряване на интегрирани пространствени бази данни в Република България.

Категория: Наука и технологии
3.2.2009 г.

План за управление при кризи вследствие на терористична дейност

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...