Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
18.12.2020 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Категория: Наука и технологии
17.12.2020 г.

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

Категория: COVID-19
17.12.2020 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
17.12.2020 г.

Актуализирани национални научни програми

Категория: Наука и технологии
14.12.2020 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.12.2020 г.

Национална програма за развитие „България 2030”

Категория: Междусекторни политики
30.11.2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Категория: Земеделие и селски райони
26.11.2020 г.

Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“

Категория: Наука и технологии
26.11.2020 г.

Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
26.11.2020 г.

Национална програма за опазване, устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите (2020 – 2030 г.)

Категория: Околна среда
  ...