Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
30.6.2021 г.

Национална стратегия за финансова грамотност на Република България (2021-2025 г.)

Категория: Финанси и данъчна политика
30.6.2021 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 - 2024 г.

Категория: Здравеопазване
30.6.2021 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
30.6.2021 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г.

Категория: Здравеопазване
29.6.2021 г.

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
29.6.2021 г.

Национална стратегия за малките и средните предприятия за 2021 - 2027 г.

Категория: Бизнес среда
29.6.2021 г.

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
28.6.2021 г.

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

Категория: Образование
24.6.2021 г.

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
24.6.2021 г.

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители”

Категория: Образование
  ...