Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
26.11.2020 г.

Национален план за търсене и спасяване при авиационни произшествия

Категория: Транспорт
20.11.2020 г.

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Категория: Наука и технологии
20.11.2020 г.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.

Категория: Образование
20.11.2020 г.

Национален план за изпълнение на Компакта за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.11.2020 г.

Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Категория: Наука и технологии
9.11.2020 г.

План за изпълнение на мерки в отговор на препоръките и посочените предизвикателства, съдържащи се в Доклада на Европейската комисия от 30.09.2020 г. относно върховенството на закона за 2020 г., Ситуация в областта на върховенството на закона в България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
30.10.2020 г.

Стратегия за управление на държавния дълг. Актуализации по години.

Категория: Финанси и данъчна политика
28.7.2020 г.

Стратегия за безопасност на корабоплаването и опазване на околната среда от замърсяване от кораби

Категория: Транспорт
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Интегриран план в областта на енергетиката и климата на Република България 2021 - 2030 г.

Категория: Енергетика
  ...