Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
4.2.2013 г.

Актуализираната национална стратегия за демографско развитие на населението в Република България (2012-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
4.2.2013 г.

Национална концепция за пространствено развитие за периода 2013 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
1.2.2013 г.

Националната стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2012 – 2022 г.

Категория: Регионална политика
12.6.2012 г.

Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.1.2012 г.

Стратегия за трансформиране на участието на Въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
3.1.2012 г.

Национална стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта в Република България 2012 - 2022

Категория: Спорт
14.7.2011 г.

Национален план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
2.3.2011 г.

План за развитие на въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
11.1.2011 г.

Актуализирана стратегия за управление на отработеното ядрено гориво и на радиоактивните отпадъци до 2030 г.

Категория: Енергетика
11.1.2011 г.

Национален план за защита при бедствия

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...