Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
27.6.2017 г.

Интегрирана транспортна стратегия в периода до 2030 г.

Категория: Транспорт
29.5.2017 г.

Актуализирана Национална стратегия за развитие на научните изследвания в Република България 2017-2030 г.

Категория: Наука и технологии
18.4.2017 г.

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна-домакин на сили на НАТО

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
3.6.2016 г.

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Категория: Бизнес среда
5.5.2016 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

Категория: Транспорт
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
  ...