Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
16.6.2008 г.

Стратегически преглед на отбраната. Политическа рамка

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
10.4.2008 г.

Национална програма за обновяване на жилищните сгради в Република България

Категория: Регионална политика
10.4.2008 г.

Национална жилищна стратегия на Република България

Категория: Регионална политика
16.3.2008 г.

Национална стратегия за опазване на биологичното разнообразие

Категория: Околна среда
16.3.2008 г.

Концепция на Република България за участие с военни контингенти в операции зад граница

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.3.2008 г.

Концепция за подготовка на кадри за нуждите на отбраната на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
14.3.2008 г.

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005 - 2025 г.

Категория: Земеделие и селски райони
  ...