Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.5.2023 г.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Категория: Регионална политика
25.5.2023 г.

Национален план на Република България за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
9.5.2023 г.

Национална пътна карта за подобряване на условията за разгръщане на потенциала за развитие на водородните технологии и механизмите за производство и доставка на водород

Категория: Наука и технологии
9.5.2023 г.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Национална програма за реформи на Република България - актуализация по години

Категория: Междусекторни политики
9.5.2023 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
21.4.2023 г.

Актуализиран план за действие при временна закрила в Република България

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.4.2023 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023 – 2026 г.

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална стратегия за борба с наркотиците (2020 - 2024 г.)

Категория: Здравеопазване
  ...