Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
20.9.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа 2022 – 2024 г.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национална стратегия за развитие на човешките ресурси в ядрената сфера 2022 – 2032 г.

Категория: Енергетика
20.9.2022 г.

План за действия при актове на незаконна намеса в гражданското въздухоплаване

Категория: Транспорт
19.9.2022 г.

Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2022 г.

Категория: Образование
19.9.2022 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2022 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
19.9.2022 г.

Национални програми за развитие на образованието - 2022 г.

Категория: Образование
19.9.2022 г.

Национална стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите (2021 - 2030)

Категория: Социална политика и заетост
19.9.2022 г.

Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2023 – 2025 г.

Категория: Финанси и данъчна политика
19.9.2022 г.

Национална програма за реформи на Република България - актуализация през 2022 г.

Категория: Междусекторни политики
  ...