Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
9.1.2023 г.

План за изпълнение на препоръчаните действия, включени в приетия на 18 май 2022 г. Доклад за България от Пети оценителен кръг на Комитета на експертите за оценка на мерките срещу изпирането на пари (Комитета MONEYVAL) към Съвета на Европа

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
9.1.2023 г.

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Категория: Младежка политика
9.1.2023 г.

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2023 – 2026 г.

Категория: Държавна администрация
9.1.2023 г.

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Категория: Здравеопазване
22.12.2022 г.

Национален план за въвеждане на еврото в Република България

Категория: Финанси и данъчна политика
22.12.2022 г.

Актуализирана Национална стратегия за киберсигурност „Киберустойчива България 2023”

Категория: Държавна администрация
22.12.2022 г.

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Категория: Социална политика и заетост
22.12.2022 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Категория: Образование
22.12.2022 г.

Програма за изграждане на нови и ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Категория: Образование
  ...