Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
11.4.2024 г.

Годишен план за насърчаване на ранното детско развитие за 2024 г.

Категория: Образование
3.4.2024 г.

План за намаляване на административната тежест

Категория: Държавна администрация
26.3.2024 г.

Национална програма „Модернизация на библиотеките в държавните висши училища“

Категория: Образование
6.2.2024 г.

Национална стратегия за развитие на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност (2023-2034 г.)

Категория: Спорт
15.1.2024 г.

Национална карта на висшето образование в Република България за 2023 г.

Категория: Образование
2.1.2024 г.

План за управление на риска от наводнения в Дунавски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г.

Категория: Околна среда
2.1.2024 г.

План за управление на риска от наводнения в Западнобеломорски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г.

Категория: Околна среда
2.1.2024 г.

План за управление на риска от наводнения в Източнобеломорски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г.

Категория: Околна среда
2.1.2024 г.

План за управление на риска от наводнения в Черноморски район за басейново управление за периода 2022 - 2027 г.

Категория: Околна среда
2.1.2024 г.

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора и закрила на жертвите

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
  ...