Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
21.4.2023 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
21.4.2023 г.

Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните, включително зоонозите, в Република България за периода 2022 – 2024 г.

Категория: Качество и безопасност на храните
20.4.2023 г.

Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.4.2023 г.

Национална стратегия за цифрова трансформация на строителния сектор 2030 г.

Категория: Наука и технологии
20.4.2023 г.

Национална програма за превенция и защита от домашно насилие за 2023 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
29.3.2023 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Национална здравна стратегия 2030

Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Националната стратегия за младежта (2021-2030)

Категория: Младежка политика
23.3.2023 г.

Националната програма за изпълнение на младежки дейности, финансирани със средства по чл. 10а от Закона за хазарта (2023 – 2025)

Категория: Младежка политика
10.2.2023 г.

Национална карта на висшето образование в Република България за 2022 г.

Категория: Образование
  ...