Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
9.1.2023 г.

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Категория: Младежка политика
9.1.2023 г.

Стратегия за развитие на вътрешния контрол в публичния сектор на Република България за периода 2023 – 2026 г.

Категория: Държавна администрация
9.1.2023 г.

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Категория: Здравеопазване
22.12.2022 г.

Национален план за въвеждане на еврото в Република България

Категория: Финанси и данъчна политика
22.12.2022 г.

План за действие за изпълнение на заключителните препоръки към Република България, отправени от Комитета на ООН за правата на хората с увреждания (2021-2026)

Категория: Социална политика и заетост
22.12.2022 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Категория: Образование
22.12.2022 г.

Национална програма „Дигитална квалификация“

Категория: Образование
22.12.2022 г.

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Категория: Наука и технологии
  ...