Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
18.12.2020 г.

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Категория: Наука и технологии
18.12.2020 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Категория: Наука и технологии
17.12.2020 г.

Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19

Категория: COVID-19
17.12.2020 г.

Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България

Категория: COVID-19
17.12.2020 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
17.12.2020 г.

Актуализирани национални научни програми

Категория: Наука и технологии
14.12.2020 г.

Национална стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, за периода 2021-2027 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
14.12.2020 г.

Национална програма за развитие „България 2030”

Категория: Междусекторни политики
26.11.2020 г.

Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“

Категория: Наука и технологии
26.11.2020 г.

Програма за портфейлни гаранции в подкрепа на ликвидността на предприятията, пострадали от извънредната ситуация и епидемията от СOVID-19

Категория: COVID-19
  ...