Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Категория: Наука и технологии
21.12.2022 г.

Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021–2030 г.

Категория: Здравеопазване
21.12.2022 г.

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
21.12.2022 г.

Национална стратегия по миграция на Република България 2021-2025 г.

Категория: Правосъдие и вътрешни работи
21.12.2022 г.

Актуализирана политика в областта на електронните съобщения на Република България за периода до 2022 г.

Категория: Наука и технологии
25.11.2022 г.

План за развитие на ВС на РБ до 2026 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
23.11.2022 г.

Национална програма за безопасност и здраве при работа - 2022-2024 г.

Категория: Социална политика и заетост
15.11.2022 г.

План за действие в изпълнение на Препоръка (ЕС) 2021/1004 на Съвета за създаване на Европейска гаранция за детето (2030)

Категория: Социална политика и заетост
  ...