Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
20.9.2016 г.

Актуализирана държавна политика по планиране и разпределение на радиочестотния спектър в Република България

Категория: Наука и технологии
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
3.6.2016 г.

План за действие с мерки, адресиращи основните проблемни области, възпрепятстващи нарастването на инвестициите

Категория: Бизнес среда
5.5.2016 г.

Стратегия за развитие на пътната инфраструктура в Република България 2016 - 2022 г.

Категория: Транспорт
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
1.10.2015 г.

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Категория: Енергетика
4.6.2015 г.

Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

Категория: Спорт
24.11.2014 г.

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

Категория: Държавна администрация
  ...