Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование
1.10.2015 г.

Национална стратегия за развитие на минната индустрия

Категория: Енергетика
4.6.2015 г.

Национална стратегия за борба срещу употребата на допинг в спорта (2015-2024 г.)

Категория: Спорт
24.11.2014 г.

Национална стратегия за българските граждани и историческите български общности по света

Категория: Държавна администрация
25.6.2014 г.

Стратегия за устойчиво развитие на туризма в България 2014-2030

Категория: Туризъм
26.5.2014 г.

Стратегия за развитие и управление на водоснабдяването и канализацията в Република България за периода 2014-2023 г.

Категория: Регионална политика
24.3.2014 г.

Актуализирана Стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019 – 2025 г.

Категория: Държавна администрация
4.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост
30.1.2014 г.

Национална стратегия за дългосрочна грижа

Категория: Социална политика и заетост
  ...