Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
29.3.2023 г.

Национален план за действие за намаляване на риска от облъчване от радон 2023-2027 г.

(ново) Категория: Здравеопазване
23.3.2023 г.

Национална здравна стратегия 2030

(ново) Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги

Категория: Здравеопазване
9.1.2023 г.

Национален план за борба с рака в Република България 2027

Категория: Здравеопазване
21.12.2022 г.

Националната стратегия за психично здраве на гражданите на Република България 2021–2030 г.

Категория: Здравеопазване
20.9.2022 г.

Национална програма за профилактика на ротавирусните гастроентерити в Република България 2022 - 2025.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за пре­венция и контрол на ХИВ и сексуално предавани инфекции в Ре­публика България за периода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2021 г.

Национална програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република България за пе­риода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
30.6.2021 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 - 2024 г.

Категория: Здравеопазване