Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
30.6.2021 г.

Национална програма за първична профилактика на рака на маточната шийка в Република България 2021 - 2024 г.

Категория: Здравеопазване
30.6.2021 г.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. в Република България 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
30.6.2021 г.

Национална програма за подобряване на майчиното и детско здраве 2021 - 2030 г.

Категория: Здравеопазване
29.6.2021 г.

Национална програма за превенция и контрол на вирусните хепатити в Република България за периода 2021 - 2025 г.

Категория: Здравеопазване
17.12.2020 г.

Национален план на Република България за готовност при пандемия

Категория: Здравеопазване
6.4.2020 г.

Национална нрограма за насърчаване на донорството и подпомагане на трансплантацията в Република България 2019 - 2023 г.

Категория: Здравеопазване
18.6.2019 г.

Стратегия за намаляване на риска от облъчване от радон 2018-2027

Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Национална програма за елиминация на морбили и рубеола (2019-2022 г.)

Категория: Здравеопазване
13.5.2019 г.

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип 2019-2022 г.

Категория: Здравеопазване
12.4.2017 г.

Национална програма за контрол и лечение на ротавирусните гастроентерити в Република България 2017-2021 г.

Категория: Здравеопазване