Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.12.2021 г.

Национална програма за пре­дотвратяване и намаляване на загубата на храни 2021 - 2026 г.

Категория: Земеделие и селски райони
30.6.2021 г.

План за контрол и предотвратяване разпространението на заболяването Африканска чума по свинете в Република България за периода 2021 - 2023 г.

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г.

Категория: Земеделие и селски райони
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
16.12.2013 г.

Национален план за действие за устойчива употреба на пестициди в Република България

Категория: Земеделие и селски райони
14.3.2008 г.

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005 - 2025 г.

Категория: Земеделие и селски райони