Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
18.9.2023 г.

Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2023 – 2027 г.

(ново) Категория: Земеделие и селски райони
30.11.2020 г.

Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Национална програма за овладяване на популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България

Категория: Земеделие и селски райони
10.5.2019 г.

Стратегия за цифровизация на земеделието и селските райони на Република България до 2027 г.

Категория: Земеделие и селски райони
29.8.2016 г.

Обща стратегия за управление и развитие на хидромелиорациите и защита от вредното въздействие на водите

Категория: Земеделие и селски райони
14.3.2008 г.

Национална стратегия за развитие на лозарството и винарството в Република България 2005 - 2025 г.

Категория: Земеделие и селски райони