Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
3.2.2023 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
9.1.2023 г.

Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2017 – 2030 г.

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална програма „Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворeния достъп до научна информация“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма “Върхови изследвания и хора за развитие на европейска наука“ – 2021 (ВИХРЕН – 2021)

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно растениевъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“

Категория: Наука и технологии
22.12.2022 г.

Национална научна програма „Петър Берон. Наука и иновации с Европа“ (Петър Берон и НИЕ)

Категория: Наука и технологии
21.12.2022 г.

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021-2027 г.

Категория: Наука и технологии
20.9.2022 г.

Национална програма за полярни изследвания „От полюс до полюс“ 2022 – 2025 г.

Категория: Наука и технологии