Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.12.2021 г.

Научна програма „Повиша­ване на изследователския капацитет в областта на математи­чески науки (ПИКОМ)"

Категория: Наука и технологии
18.12.2020 г.

Концепция за развитието на изкуствения интелект в България до 2030 г.

Категория: Наука и технологии
18.12.2020 г.

Актуализирана Национална пътна карта за научна инфраструктура 2020 - 2027 г.

Категория: Наука и технологии
17.12.2020 г.

Актуализирани национални научни програми

Категория: Наука и технологии
26.11.2020 г.

Актуализиран национален план за широколентова инфраструктура за достъп от следващо поколение „Свързана България“

Категория: Наука и технологии
20.11.2020 г.

Национална програма „Европейски научни мрежи“

Категория: Наука и технологии
20.11.2020 г.

Национален стратегически документ „Цифрова трансформация на България за периода 2020-2030 г.“

Категория: Наука и технологии
6.4.2020 г.

Национална програма „ЦифроваБългария 2025”

Категория: Наука и технологии
13.5.2019 г.

Национална научна програма „Иновативни нискотоксични биологично активни средства за прецизна медицина“ (БиоАктивМед)

Категория: Наука и технологии
13.5.2019 г.

Национални научни програми

Категория: Наука и технологии