Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
23.12.2021 г.

Проект на Решение за одобряване на Национална научна прог­рама „Сигурност и отбрана”

Категория: Образование
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

Категория: Образование
17.12.2021 г.

Национална карта на висшето образование в Република България

Категория: Образование
28.6.2021 г.

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

Категория: Образование
24.6.2021 г.

Национална програма „Повишаване компетентностите на преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учители”

Категория: Образование
20.11.2020 г.

Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020 - 2022 г.

Категория: Образование
21.12.2015 г.

Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти

Категория: Образование