Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
15.1.2024 г.

Национална карта на висшето образование в Република България за 2023 г.

Категория: Образование
11.10.2023 г.

Програми за разширяване и подобряване на сградния фонд и материалната база в системата на образованието за периода 2024 - 2026 г.

Категория: Образование
5.10.2023 г.

Програма за изграждане на нови и основен ремонт на съществуващи спортни площадки в държавните и общинските училища

Категория: Образование
3.10.2023 г.

План за засилване на ролята на здравно образование в българското училище

Категория: Образование
2.6.2023 г.

Национални програми за развитие на образованието за 2023 г.

Категория: Образование
22.12.2022 г.

Програма за дейността на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за периода 2022-2024 г.

Категория: Образование
22.12.2022 г.

Национална програма „Дигитална квалификация“

Категория: Образование
21.12.2022 г.

Национална програма „Популяризиране на българското висше образование и кандидатстване на лица от българска народност, живеещи в чужбина, за обучение в български висши училища“

Категория: Образование
23.12.2021 г.

Стратегия за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.

Категория: Образование
28.6.2021 г.

Стратегическа рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република България (2021 - 2030)

Категория: Образование