Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.5.2023 г.

Морски пространствен план на Република България 2021-2035 г.

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради

Категория: Регионална политика
9.5.2023 г.

Дългосрочната национална стратегия за подпомагане обновяването на националния сграден фонд от жилищни и нежилищни сгради до 2050 г.

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югозападен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Южен централен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Югоизточен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Североизточен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северен централен район

Категория: Регионална политика
21.12.2022 г.

Интегрирана териториална стратегия за развитие на Северозападен район

Категория: Регионална политика
20.9.2016 г.

Стратегия за децентрализация 2016 - 2025 г.

Категория: Регионална политика