Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
28.4.2022 г.

Национален план за действие по заетостта през 2022 г.

Категория: Социална политика и заетост
23.12.2021 г.

Дългосрочна инвестицион­на политика на Държавния фонд за гарантиране и устойчивост на държавната пенсионна система

Категория: Социална политика и заетост
16.7.2021 г.

Стратегия по заетостта на Република България 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Националната стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване 2030

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете за периода 2021-2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.1.2021 г.

Национална стратегия за хората с увреждания 2021 - 2030 г.

Категория: Социална политика и заетост
6.4.2020 г.

Национален план за действие относно жените, мира и сигурността за периода 2020 - 2025 г.

Категория: Социална политика и заетост
8.10.2019 г.

Стратегия за корпоративна социална отговорност 2019 - 2023 г.

Категория: Социална политика и заетост
10.5.2019 г.

Национална стратегия за активен живот на възрастните хора в България (2019-2030 г.)

Категория: Социална политика и заетост
4.3.2014 г.

Националната концепция за социална икономика

Категория: Социална политика и заетост