Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
25.5.2023 г.

Национален план на Република България за развитие на способностите за управление на границите и за връщане на незаконно пребиваващи граждани на трети страни

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.4.2023 г.

Национална пътна карта с дейности по сътрудничеството на Република България с Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) за тригодишния период от 2023 г. до 2025 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
21.12.2022 г.

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна домакин на съюзнически въоръжени сили

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
25.11.2022 г.

План за развитие на ВС на РБ до 2026 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
19.9.2022 г.

Програма за ползване на хуманитарна помощ за лица, търсещи временна закрила в Република България вследствие на военните действия в Република Украйна

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
24.8.2021 г.

Национален план за действие за повишаване на военната мобилност

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
29.6.2021 г.

Средносрочна програма за помощ за развитие и хуманитарна помощ на Република България за периода 2020 - 2024 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
24.6.2021 г.

Програма за развитие на отбранителните способности на въоръжените сили на Република България 2032

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
26.11.2020 г.

Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.11.2020 г.

Национален план за изпълнение на Компакта за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана