Стратегически документи

Моля, изберете политика

Моля, изберете типа документ:
26.11.2020 г.

Национална стратегия за интегрирано гранично управление в Република България 2020-2025 г.

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
20.11.2020 г.

Национален план за изпълнение на Компакта за засилване на гражданското измерение на Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
18.4.2017 г.

Национален план за оказване на поддръжка от Република България като страна-домакин на сили на НАТО

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
5.5.2016 г.

Национална отбранителна стратегия

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
12.6.2012 г.

Стратегия за развитие на българската отбранително-технологична индустриална база

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.1.2012 г.

Стратегия за трансформиране на участието на Въоръжените сили на Република България в ръководените от НАТО Международни сили за поддържане на сигурността в Афганистан

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
2.3.2011 г.

План за развитие на въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
23.11.2010 г.

Бяла книга за отбраната и въоръжените сили на Република България

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.6.2008 г.

Стратегически преглед на отбраната. Политическа рамка

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана
16.3.2008 г.

Концепция на Република България за участие с военни контингенти в операции зад граница

Категория: Външна политика, сигурност и отбрана